شرح وضایف بیماریها

     
 

شرح وضایف

1: انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرائی.

2: پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیر واگیر منطقه با توجه به اولویت آنها.

3: دریافت و ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای مشمول گزارش تلفنی (فوری) و کتبی(غیرفوری).

4: جمع آوری ، ثبت ، تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیک و گزارش دهی آمار و اطلاعات که به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی(سه ماهه)،شش ماهه و سالانه از مراکز تابعه به این واحد ارسال و از این واحد نیز به مرکز بهداشت استان ارسال می گردد.

5: مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت با دیگر واحدهای ستادی با توجه به اولویت های آموزشی.

6: همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بمنظور بررسی فعالیت واحدهای مذکور در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماریها.

7: نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه (بیماریابی، نمونه برداری، مبارزه با ناقلین ،واکسیناسیون و امور قرنطینه، آزمایش نمونه ها، مبارزه با کنترل اپیدمی ها، درمان بیماریها و غیره).

8: همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان(اعم از آموزش و پرورش و دامپزشکی و ...) به منظور اقدامات پیشگیری و مراقبت بیماریها.

9: شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی.

10: پاسخ شفاهی و تلفنی به سؤالات عمومی مردم محترم شهرستان لاهیجان و حومه در خصوص بیماریها.

11: تأمین، نگهداری و توزیع واکسن مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی طبق شرایط استاندارد رعایت زنجیره سرما.

12: برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت نسبت به اصول مراقبت و پیشگیری از بیماریها از طریق برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی.

13: مشاوره ویژه و ارجاع جهت انجام آزمایشات تکمیلی و تشخیص پیش از تولد جهت زوجین ناقل تالاسمی.

14: مشارکت در انجام طرحهای مرتبط ملی و منطقه ای.

۱۵: پیش بینی و تهیه و اجرای برنامه جامع عملیاتی سالیانه.

16: بازدید از مطب ها و کلینیک های شبانه روزی جهت دریافت گزارش صفر و گزارش دیگر موارد بیماریها.

17: طرح موضوعات مهم بیماریهای بومی و منطقه ای در شورای بهداشت شهرستان(روسای ادارات) و ابلاغ راهکارهای لازم برای آن.

18: بازدید مستمر از بخش های مختلف بیمارستانهای دولتی و خصوصی در راستای مراقبتهای اکتیو بیماریهای کتبی و تلفنی.

19: پیش بینی و تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرا عملیات طبق اعتبارات مصوب

20:فعال بودن پایگاه بهداشتی مراقبت مرزی شهرستان وکنترل بیماریهای بین المللی

21: پیش بینی و کوشش در رفع احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های ریشه کنی مالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر واحدهای تحت سرپرستی

امور مربوط ارجاعی

برنامه کشوری مبارزه با سل و استراتژی DOTS

برنامه کشوری مبارزه با بیماری جذام

برنامه کشوری مبارزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

برنامه کشوری مبارزه با فلج شل حاد

برنامه کشوری مبارزه با سرخک

برنامه کشوری مبارزه با دیفتری

برنامه کشوری مبارزه با کزاز نوزادی

برنامه کشوری مبارزه با سیاه سرفه

برنامه کشوری مبارزه با مننژیت

برنامه کشوری مبارزه با آنفلوآنزا

برنامه کشوری مبارزه با سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی

برنامه کشوری مبارزه با بیماری مالاریا

برنامه کشوری مبارزه با بیماری هپاتیت

برنامه کشوری مبارزه با بیماری ایدز

 

برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای

برنامه کشوری مبارزه با بیماری التور

برنامه مبارزه با بیماری تیفوئید

برنامه کشوری مبارزه با اسهال خونی

برنامه کشوری مبارزه با تب راجعه

برنامه کشوری مبارزه با توکسوپلاسموز

برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای آمیزشی ( STI )

برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

برنامه کشوری مبارزه با بیماری هاری و حیوان گزیدگی

برنامه کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده

برنامه کشوری مبارزه با سیاه زخم

برنامه کشوری مبارزه با کیست هیداتیت

برنامه کشوری مبارزه با لشمانیوز پوستی و احشایی

برنامه کشوری مبارزه با جنون گاوی

برنامه کشوری مبارزه با تب مالت

کنترل عفونتهای بیمارستانی

بهداشت زندانها

مقابله با اپیدمی ها

برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و فشار خون و ادغام آن در نظام شبکه های بهداشت و درمان

برنامه کشوری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور

برنامه کشوری ثبت سرطان

طرح کشوری نظام مراقبت غیر واگیر

برنامه کشوری مبارزه با عقرب و مارگزیدگی

برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذرای TSH در نوزادان

طرح کشوری پیشگیری وکنترل بیماری PKU

طرح کشوری پیشگیری وکنترل بیماری G6PD