معرفی مسئولین بهداشت محیط

 

 

بهداشت محیط و حرفه ای:

 
  مسوول واحد مهندس علی اکبر نادری تحصیلات لیسانس بهداشت محیط میزان سابقه  18 سال  
   

معرفی همکاران

  
 
   مهندس علی اصغر غفاری


تحصیلاتلیسانس


 میزان سابقه  8سال  
   مهندس مجید علیمیرزایی تحصیلات


لیسانس


میزان سابقه 8 سال  
  نیروی بهداشت محیط مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی:  
  محل استقرار
تحصیلات نام و نام خانوادگی  
  بیمارستان لیسانس خانم مهندس الهام گلمحمدی  
  مرکز شهری 1 کاردان بهداشت حرفه ای مراقب سلامت  
  مرکز شهری 2 لیسانس خانم مهندس سیمین تیموری  
 

برای ورود به سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط و کار لطفا روی عکس کلیک کنید