برگزاری پیاده روی

 

 

از جمله برنامه های هفته سلامت  برگزاری پیاده روی بین همکاران ستاد و مرکز بهداشت بوده که با هماهنگی های انجام شده در روز پنج شنبه با حضور همکاران این برنامه در طول مسیری که از قبل مشخص شده بود برگزار گردید ، که در پایان ضمن پذیرای صبحانه به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندکان در این پیاده روی جوایزی اهدا شد.