اولین کارگروه سلامت شهرستان

 

اولین کارگروه سلامت شهرستان با حضور فرماندار و اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار گردید،جناب آقای سنجرانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و شهدا ، تقدیر وتشکری از مدیریت شبکه بهداشت و همکاران ایشان داشته و بر اهمیت اجرای برنامه های سلامت و همکاری دیگر ارگانهای دولتی تاکید داشته . سپس جناب آقای دکتر بیگی دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی مطالب جامعی در خصوص سلامت و غلبه بر دیابت بیان نمودند.