برنامه های هفته سلامت

 

 

 
 

برنامه های هفته سلامت

با عنایت به اغاز هفته سلامت و جلسه ای که به منظور هماهنگی با حضور مسئولین واحدهاتی مختلف در مرکز بهداشت برگزار گردیده می توان به برنامه های ذیل اشاره کرد .

 زنگ سلامت با همکاری آموزش و پرورش شهرستان

  • برگزاری اولین کارگروه سلامت شهرستان در هفته سلامت با موضوع غلبه بر دیابت
  • برگزاری نمایشگاه با همکاری آموزش و پرورش در یکی از دبیرستان های سطح شهر
  •  غربلگری بیماری دیابت از فرماندار و همکاران ایشان در فرمانداری توسط واحد بیماریها
  •  برگزاری پیاده روی و برنامه صبحانه سالم بین همکاران شبکه و  مرکزبهداشت
  • برگزار مسابقه دو میدانی ویژه بانوان به مناسبت هفته سلامت