برگزاری همایش ازدواج سالم

 

 شبکه بهداشت ودرمان سرخس با همکاری آموزش پرورش شهرستان و کمیته زنان فرمانداری همایش ازدواج سالم با حضور دکتر حنیف پور را در مورخه 11/12/94 در محل سالن تربیت آموزش پرورش شهرستان برگزار گردید که با حضور گسترده همشهریان و همکارن شبکه قرار گرفته . شایان ذکر است که مسئولین شهرستان نیز با حضور خود رونق داده و از برگزاری این همایش تقدیر و تشکر کرده . در پایان جلسه آقای دکتر بیگی از دکتر حنیف پور و شرکت کننده در جلسه تقدیر و تشکر نمودن و هدایای به رسم یادبود به مروجین سلامت اهداء گردید.