تحویل و تحول آمبولانس 115 پل خاتون

 

با پیگیری های متعدد مدیریت شبکه بهداشت و درمان سرخس جناب آقای دکتر بیگی تعداد 4 دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان 115شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال اضافه گردید، شایان ذکر است که در حال حاضر در شهرستان 3 پایگاه جاده ای و 1 پایگاه شهری داریم که در حال خدمت رسانی به مردم منطقه میباشند.

از آمبولانس های جدید در دهه فجر امسال آمبولانس پایگاه جاده ای پسکمر با حضور مدیریت شبکه بهداشت ودرمان سرخس و هیئت همراه ، بخشدار بخش مزداوند و جمعی از اهالی روستای پسکمر تحویل گردید و آمبولانس مزداوند بعد از ساخت آشیانه توسط شورای مزداوند تحویل خواهد شد و دو دستگاه دیگر یکی در پایگاه شهری و یکی در بیمارستان خدمت رسانی خواهند کرد.