افتتاح خانه بهداشت صمد اباد

با توجه به اعتبار تخصيص يافته جهت ساخت و ساز خانه هاي بهداشت جديد که از اولويت هاي اول اين شهرستان مي باشند شروع پروژه در روستاهاي صمدآباد، شلغمي ، چاله زرد و اسلام قعله آغاز گرديده که با تلاش های مجدانه خانه بهداشت صمدآباد

افتتاح و شروع بکار کرده. ضمناً خانه بهداشت اسلام قلعه و شلغمی علیا به همین زودی افتتاح خواهد شد.