• شعار سال

  • شعار سال

Statistics

Today : 64
Yesterday :106
This Week : 725
Last Week : 1582
This Month : 2494
Last Month : 2487
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1

سخن روز

إِنَّ الحُسَـینَ مِصـباحُ الهُـدی وَسَفینَــة النّجاة

تعدادحاضرین در سایت

We have 9 guests and no members online

ارتباطات

جهت انتقادات وپیشنهادات با واحد روابط عمومی جهت شکایات با واحد حراست
ارتباط با مدیر شبکه

Prayer Times

 

تصاویر تاریخی

شبکه بهداشت ودرمان سرخس


 

معرفی شبکه بهداشت ودرمان سرخس

شبکه بهداشت ودرمان سرخس با توجه به مسؤولیت ذاتی خود در دو حیطه بهداشت و درمان فعالیت می نماید که بخشی از وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

-اجرا برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

- بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت و در قالب سیاستهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

- انجام بررسیها و تحقیقات فنی اجتماعی و جمعیتی در زمینه برنامه های بهداشتی

- همکاری و هماهنگی با سازمانها ،موسسات،نهادها به منظور برنامه ریزی و پشیبرد اهداف برنامه بهداشتی

-ارتقاء سطح بهداشت در اجتماع و همکاری با سایر پزشکان و موسسات بهداشتی درمانی

-پیشگیری از گسترش بیماریها و بررسی و کنترل بیماریهای بومی منطقه-اقدام به ایجاد مقاومت در برابر بیماریها از طریق واکسیناسیون در اجتماع

- انجام مراقبتهای بهداشتی گروههای خاص منجمله: اطفال،مادران باردار، بیماران مزمن، سالمندان و.....

- ارائه خدمات بهداشتی درمانی به آحاد مردم از طریق بخشهای مختلف بیمارستان ،مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ،خانه های بهداشتی ،پایگاههای اورژانس 115 و  ...

-  نظارت بر خدمات بهداشتی ،درمانی و دارویی در بخشهای خصوصی و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی ،اماکن عمومی

 

 
               

 

 

تصاویر ویژه

  Latest News  
  news  
     
     
  Academics  
  EducationIran  
     
     
  Admission  
  Guidelines  
  Requirements  
  Tuition fee and Expenses  
  Contact us  
  Apply to MUMS